12 Şubat 2013 Salı

ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR FİYATI NE KADARDIR İSO BELGESİ SORGULAMA

ISO 9001:2008 KALİTE BELGESİ NASIL ALINIR ?

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almak Tabiri doğru bir tabir değildir. Bu belgenin sanki bir devlet kurumuna gerekli evrakları(oda kayıt imza sirküsü v.b) hazırlayarak gerekli rüsüm ve harçlarını ödeyerek alınabilecek bir ihale evrakı olarak alınacağıdüşünülmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmak isteyen kurumlar , ISO 9001:2015 standardını karşılayacak kurup uygulamalıdırlar. Bu çalışmaların nihai sonucu olarak akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak olan belgelendirme denetimi sonucu ISO 9001 belgesi ile belgelendirileceklerdir.
ISO 9001 BELGESİ FİYATI NE KADARDIR?
İSO 9001 kalite yönetim Sistemi belgesinin belge fiyatı diye bir şey bulunmamaktadır.İşletmeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmede karşılarına çıkan danışmanlık, denetim, sertifikasyon basım gibi maliyetlerin tamamını ifade etmek amacı ile bu tabiri kullanmaktadırlar. ISO 9001 Belgesi için belirlenmiş sabit bir fiyattan bahsetmek imkansız olacaktır. Danışmanlık firmasının size vereceği danışmanlık adam gün sayısına göre iso belgelendirme kuruluşunun yaptığı denetim adam gün maliyetine göre değişken şartlara göre bir İSO 9001 Kalite yönetim Sistemi Maliyeti ortaya çıkacaktır.
İSO BELGESİ SORGULAMA
Kurumların danışmanlık firmamıza sorduğu sorulardan biriside   iso belgesi sorgulama yeri neresidir. Bir firmanın iso belgesi olup olmadığını nasıl öğrenebilirizdir.  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim  Sistemi Belgelendirmesinde  TURKAK ‘dan ya da Diğer Ülkelerin Akreditasyonuna sahip Belgelendirme kuruluşlarından kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşların ISO 9001 Belgesi verdiği  işletmeleri n listesini barındıran bir sorgulama merkezi yoktur.  Her belgelendirme FİRMASI  iso 9001:2015  Belgesi verdiği firmaları  kendi web sitelerinde kendi sistemlerinde yayınlarlar.
TURKAK  Türk Akreditasyon Kurumu Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı özerk bir kuruluştur. Türk Akreditasyon Kurumunun kuruluş amacı Türkiye’de Ürün , sistem , Personel , muayene , laboratuar v.b hizmetlerinde kuruluşları akredite ederek bağımsız gözetim denetim hizmeti veren kurumlar yaratma çabasıdır.
 

11 Şubat 2013 Pazartesi

İSO BELGESİ İSO KALİTE BELGESİ NEDİR


İSO KALİTE BELGELENDİRMESİ NEDİR ?

İso Kalite Belgelendirme tabiri yanlış olacaktır. İso 9001 Kalite yönetim sistemi belgelendirmesi kavramı İşletmenizde kurmuş olduğunuz  iso 9001 kalite yönetim sisteminizin akredite tarafsız bağımsız bir  belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetim sonucunda varlığının ispatı olan  iso 9001 belgesidir. ISO 9001 belgesi ürün veya hizmet  kalitesini göstermez işletmenizin firmanızın yönetiminizin sistemli bir şekilde sevk ve idare edildiğini gösteren olan bir kalite belgesidir.
 

İSO KALİTE DENETİMİ NEDİR ?

Bir Firma kurumsal bir yapıda olsun veya olmasın iso belgesi denetimi geçirdik tabiri  kullanıyor ise yönetim sistemleri denetimi yapmaya yetkili bir akredite kuruluş tarafından yönetim sistemleri belgelendirme ve ya gözetim denetimi için baş denetçi /denetçiler tarafından kalite yönetim sistemi denetimi geçirdiğini anlatmaya çalışmaktadır. Örneğin  iso 9001:20015  kalite yönetim Sistemi standardı denetimi için yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından ilk kez belge alacak ise iso 9001 belgelendirme denetimine mevcut  iso 9001 belgesinin yönetim sisteminin işletmede yürütülüp yürütülmediğinin kontrolü yapılıyor ise gözetim denetimi gerçekleştirilmiş demektir. İlk belgelendirme denetimi nihayetinde  uygunsuzluk  bulunmaz ise  iso 9001:2008  belgelendirmesi yapılır. İso ara denetimi  ise sistemin aksayan yönleri işletmeye bildirilerek uygunsuzlukları kapatmaları durumunda iso 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesinin devamlılığının sağlanacağı denetim raporu ile bildirilir.


İso kalite belgeleri diye bir belge bulunmamaktadır. İşletmeler arasında İso kalite belgesi olarak anlatılmak istenen belge  iso 9001:20015 kalite yönetim sistemi belgesidir.

9 Şubat 2013 Cumartesi

ISO 9001 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ DANIŞMANLIK FİRMASI


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi işletmelerin üretim veya hizmet  kalitesini sistematik bir süreçte yönetebilmeleri amacı ile Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanmış olan standarttır. Bu standardın belgelendirmesi ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile gerçekleştirilir. En kısa tanımı ile İSO 9001 kalite yönetim sistemi bir şirketin anayasasıdır. İşletmeler kurulmuş oldukları ülkelerin ticari hukuki mali yasaları doğrultusunda yürütürler ve bu yasalara riayet etmezler ise cezai yaptırımla karşılaşırlar. İşte işletmelerin dış yapıda bağlı bulundukları bu yazılı yasalar gibi işletmenin iç yapısında da yazılı bir kurallar bütünü oluşturmak amacı ile ISO tarafından Kalite Yönetim Sistemi standardı yayınlanmıştır.  İşletme de kim hangi işi nasıl hangi şartlar içerisinde hangi kurallara dayanarak  prosesleri gerçekleştirecek bunun sınırlarını belirleyen bir şirket anayasası diyebiliriz.

Burada ISO 9001 standardının işletilmesi bu standardı uygulayan firmalarda ürün veya hizmetin kaliteli olacağı anlamına gelmemelidir. Kalite Başlangıcı belli olan sonu belli olmayan bir yolculuk olduğundan ve kalite kavramı o ürünü veya hizmetin sağlanmasında ki bir çok etmene bağlı kalacağından iso 9001 standardını bir yönetimin işleyişinde ki kalite felsefesi olarak algılamak daha mantıklı olacaktır. ISO Belgesine sahip bir işletmenin ürününün ve ya hizmetinin kaliteli olacağı düşüncesi bu nedenler ile yanlıştır. 


 ISO 9001 Belgesi Nedir?


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  ürün veya hizmet üreten firmanın ürün veya hizmet sağlar iken gereksinimlerini ve beklentilerini  karşılamasını ve nihai amaç olan müşterilerinin memnuniyetini sağlamak  için üretim ve ya hizmet süreçlerinde sistemli çalışmalarını sağlayan bir kalite yönetim sistemidir. Detaylandırmak gerekirse, ISO Belgesi bir işletmenin ürettiği nihai ürünün veya verdiği hizmetin kalitesinden ziyade o ürünü veya hizmeti sunan işletmenin  yönetim süreçlerini sistematik olarak planladığı ve uyguladığının güvenilirliğini gösteren bir kalite belgesidir. 

ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin işletmenizde kurulabilmesi için size danışmanlık firmaları hizmet sağlayıcı olacaktır. ISO 9001 danışmanlık firması www.iso9001-belgesi.net olarak işletmelere çözümler sunmaktayız.


İSO 9001 Belgesi mi ISO 9001 Yönetim Sistemi mi?

öncelikle cevabını bulmamız gereken soru şudur ki; ISO 9001:20015 belgesi mi istiyorsunuz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi mi istiyorsunuz? Yani duvarda asılı ihale zamanları ihale dosyasında şartname gereksinimi gideren iso 9001 belgeniz mi olsun  yoksa ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardını gerekli eğitimleri alarak  firmamda  dökümantasyon yapısını oluşturarak sistemi işleterek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulamak ve en sonunda nihai amaç olmayan sistemi taçlandıran ISO 9001 Belgesi mi istiyorsunuz? Burada tercihiniz ilk seçenekse bu blogu okumak size bir katkı sağlamayacaktır. Ver parayı al belgeyi diyen bir iso danışmanlık firması sizin bu sorununuza çözüm olacaktır. Unutmayınız ki bu çözüm belki size on gün sonraki ihalede evrak tamamlama olarak yararlı olacaktır fakat uzun süreçli bir işletme çözümü değildir. Eğer ikinci tercihi kendinize yol edinmiş iseniz bloğumuzu takip edebilirsiniz çünki ISO 9001 Kalite Yönetim Sitemi Belgesini hak ederek almak için yapılması gerekenleri aşağıda açıklayacağız.


ISO 9001:2015 standardı kurmak ne demek?

ISO 9001:2015 Standardını kurmak ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Standardının tüm maddelerinin  işletmede nasıl karşılanacağının  belirlendiği başta zorunlu 6 Prosedür olmak üzere  ( Dökümanların kontrolü, Kayıtların Kontrolü, İç tetkik, Uygun olmayan ürün Kontrolü , Düzeltici Faaliyet , Önleyici Faaliyet ) Prosedürlerinizin Talimatlarınızın  Proseslerinizin İşletmede bu süreçlerin kayıt altına alındığı Formlarınız ,Görev tanımlarınızın , Organizasyon Şemanızın, ve ISO 9001 :2008 dokümanlarınızın manüeli olarak isimlendirilecek   Kalite El Kitabınızın oluşturulup yayınlanarak uygulamaya konulmasıdır. 

ISO 9001:20015 Danışmanlık Hizmeti Nedir? 

Öncelikle şu soruya cevap aramak gerekir ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sahibi olabilmek için bir danışmanlık firması ile çalışmak zorunda mısınız?  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini firmanızda kurmak ve uygulamak için  ISO 9001 Danışmanlık firmasından hizmet almak gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. ISO 9001:2008 kalite Yönetim Sistemi Standardının maddelerini karşılayabilecek dokümantasyonu oluşturabilecek  gerekli ISO 9001 eğitimlerini almış veya daha önce bir işleteme Kalite Yönetim Temsilcisi olarak çalışmış kendisini bu konuda yeterli gören  ISO 9001 denetimini başarı ile tamamlayacağına inanan bir çalışanınız var ise ISO 9001:2008 Standardını kendinizde kurup uygulayabilirsiniz. Böyle bir yapıya sahip değil iseniz  ISO 9001 danışmanlık şirketleri size ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerini düzenleyerek hem de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon alt yapınızı oluşturmak için önderlik etmeye hemde  ISO 9001 Belgenizi Hak ederek almanızı sağmada hizmet sunacaklardır.